Uzduzne oznake na kolovozu

Uzduzne oznake na kolovozu su :
- neisprekidane linije
- isprekidane linije
- udvojene linije

 Neisprekidana uzduzna linija moze biti :
-crazdelna linija
-ivicna linija

Kraljevo   Razdelna neisprekidana uzduzna linija oznacava zabranu prelazenja vozila preko te linije odnosno zabranu kretanja vozila po njoj. Razdelna linija sluzi za razdvajanje dvosmernih kolovoznih povrsina po smerovima  .
  Neisprekidana uzduzna linija kao ivicna linija sluzi da obelezi i istakne ivicu vozne povrsine kolovoza ili razdvoji kolovozne povrsine sa posebnom namenom .To moze biti obelezavanje stvarne ivice kolovoza puta ili trake za kretanje vozila javnog prevoza putnika .Ove linije izvlace se zutom bojom , ali po novom standardu izvlace se belom bojom  .
Isprekidana uzduzna linija moze da bude :
-obicna linija
-linija upozorenja
-kratka i siroka  linija

Koristi se za razdvajanje i obelezavanje razlicitih kolovoznih povrsina i ona se moze prelaziti uz potrebnu paznju i tako da se ne ugrozava bezbednost saobracaja .
oznake na kolovozu  Obicna isprekidana linija sluzi za razdvajanje kolovoznih povrsina na saobracajne trake .

     Linija upozorenja sluzi za najavljivanje neisprekidane linije , njeni potezi su duzi od poteza obicne isprekidane linije .

linija vodilja   Kratka isprekidana linija koristi se za razdvajanje jednosmernih kolovoznih povrsina na saobracajne trake na prilaznim kracima raskrsnice , kao linija vodilja u samoj raskrsnici i za odvajanje trake za vozila javnog gradskog prevoza putnika kada se koristi samo u odredjenim vremenskim intervalima u toku dana .

auto-put  Siroka isprekidana linija sluzi kao ivicna linija za razdvajanje tokova u raskrsnici na putevima van naselja i kao ivicna linija za izdavanje nisa za skretanje i izlivanje , odnosno ulivanje na auto – putevima i putevima rezervisanim za saobracaj motornih vozila .

 Udvojena neisprekidana linija sluzi za razdvajanje dvosmernih kolovoznih povrsina po smerovima kretanja .Preko nje se ne sme vozilom prelaziti niti voziti po njoj .

udvojena isprekidana linija  Udvojena isprekidana linija sluzi za obelezavanje saobracajnih traka sa izmenjivim smerom kretanja na kojima je saobracaj regulisan uredjajima za davanje svetlosnih saobracajnih znakova dvobojnim svetlima crvene i zelene boje .

udvojena  Udvojena kombinovana linija sastoji se od jedne neisprekidane i jedne isprekidane linije ,  koristi se za razdvajanje saobracajnih traka na mestima gde su uslovi preglednosti takvi da dopustaju preticanje samo u jednom smeru kretanja na primer :
-na izlazu iz krivine
-na delu puta niz prevoj ...

Poprečne oznake na kolovozu

Poprecne oznake na kolovozu obelezavaju se neisprekidanim i isprekidanim linijama , a mogu biti tako izvedene da zahvataju jednu ili vise saobracajnih traka .
Poprecne oznake su : linija zaustavljanja , linije kojima se obelezavaju mesta na kojima vozaci moraju ustupiti prvenstvo prolaza , kosnici , granicnici , pesacki prelazi i prelazi biciklisticke staze preko kolovoza .
 Linija zaustavljanja moze da bude neisprekidana i isprekidana .
stop  Neisprekidana linija zaustavljanja oznacava mesto na kome vozac mora da zaustavi vozilo . Ispred  linije  zaustavljanja  moze se na  kolovozu  ispisati  rec  :  '' STOP '' .

trougao   Isprekidana linija zaustavljanja oznacava mesto na kome vozac mora da zaustavi vozilo , ako je potrebno da propusti vozila koja se krecu putem sa pravom prvenstva prolaza .

Brankov most  Mesto ispred linije zaustavljanja moze se obeleziti trouglom upozorenja , a umesto isprekidane linije zaustavljanja na kome vozac mora da zaustavi vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se krecu putem sa pravom prvenstva prolaza , moze se obelezavati trouglovima sa vrhom okrenutim prema vozilu .

kosnik  Kosnik oznacava mesto zatvaranja ulivne trake i mesto otvaranja izlivne trake na auto – putu i putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila , kao i zatvaranja saobracajne trake rezervisane za kretanje vozila javnog gradskog prevoza putnika .

granicnik Granicnik oznacava mesto ulivanja gde je potrebno odvojiti deo kolovoza na kome je zabranjen saobracaj .

pesacki prelaz Pesacki prelaz oznacava deo povrsine kolovoza namenjenog za prelaz pesaka  .

skola   Na kolovozu pored pesackog prelaza  koji se nalazi u blizini skole stoji natpis ' Skola ' . Vozaci su duzni da sa povecanom opreznoscu predju taj deo puta .

  Prelaz biciklisticke staze preko kolovoza je deo povrsine kolovoza namenjenog iskljucivo za prelaz biciklista .

 

Ostale oznake na kolovozu i predmeti  koji se postavljaju uz ivicu kolovoza

Ostale oznake  na  kolovozu  i   predmeti uz ivicu kolovoza jesu :
strelice  Strelice
Sluze za obelezavanje obaveznog smera kretanja vozila ako su ubelezene u saobracajnoj  traci  oivicenoj  neisprekidanom uzduznom linijom ( puna linija ) i za obavestavanje vozaca o nameni saobracajne trake ako su  ubelezene u  saobracajnoj  traci oivicenoj  isprekidanom uzduznom linijom.

polje  Polja za usmeravanje saobracaja Oznacavaju povrsine na kojima je zabranjen saobracaj i na kojima nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila .

taxi  bus    Natpisi
Pruzaju potrebna obavestenja kao sto su  ' BUS ' ,   ' TAXI '  ,  ' STOP '  ili naziv mesta , broj puta .

parking  Obelezavanje mesta za parkiranje
Oznacavaju mesta za parkiranje pri cemu se istovremeno odredjuje mesto i polozaj  parkiranih vozila  .

Oznake za oznacavanje ivice kolovoza
Pored magistralnih puteva  , kao i ostalih puteva sa savremenim kolovozom , van naseljenih mesta postavljaju se smerokazi i znacke za obelezavanje ivice kolovoza . Smerokazi i znacke svojim oblikom , dimenzijama i nacinom izrade moraju biti uocljivi u svim vremenskim uslovima , a posebno u uslovima smanjene vidljivosti ( noc , magla , sneg ... )

 smerokazi  Smerokazi  se postavljaju sa obe strane puta i to tako da svojim oblikom, bojom i izgledom budu lako uocljivi. Oni moraju imati reflektujuce materije ( folije ili druga reflektujuca tela ) na sebi tako da reflektuju crveno sa desne , a belo sa leve strane puta u smeru kretanja vozila .

sneg  Znacke za obelezavanje puta ( snezni kocici ) se postavljaju sa obe strane puta, na mestima gde su velike snezne padavine zbog orjentacije vozaca. Pod njima se podrazumevaju  stapovi obojeni naizmenicno poljima crvene i zute boje , sirina polja iznosi 30.cm .